Zásady ochrany osobních údajů

Náš web používá soubory cookie. Používáním našeho webu a přijetím těchto zásad souhlasíte s tím, že můžeme používat soubory cookie v souladu s podmínkami uvedenými v těchto zásadách. Soubory cookie jsou soubory, často obsahující jedinečné identifikátory, které jsou odesílány webovými servery webovým prohlížečům a které mohou být následně odeslány zpět serveru vždy, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru. 1. Ochrana a zpracování osobních údajů 1.1 Registrací na Vlogy.tv vyslovujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů zadaných při registraci, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s jejich vedením v databázi registrovaných uživatelů. Vaše data budou použita pro účely správy serveru Vlogy.tv a mohou být použita pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. 1.2 V rozsahu, v jakém tyto osobní údaje zveřejníte na Vlogy.tv, dáváte souhlas k jejich zpřístupnění celosvětově na internetu. Vlogy.tv si vyhrazuje právo sdílet tyto údaje dále se subjekty třetích stran, například pro potřeby mobilních aplikací. Zavazujeme se však chránit takto poskytnuté údaje tak, aby u třetích stran nedocházelo k jejich neoprávěnému shromaždování nebo jinému zneužívání. 1.3 Vaše osobní údaje budou vedeny v databázi registrovaných uživatelů po dobu, kdy bude trvat Vaše registrace. Máte právo kdykoli registraci zrušit a tím dojde k odstranění Vašich osobních údajů z databáze. 1.4 Dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., vás poučujeme, že máto právo svůj souhlas na zpracování osobních dat bezplatně kdykoliv na adrese Vlogy.tv odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na Vlogy.tv obrátit a případně se můžete s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. 1.5 Registrací dáváte souhlas se zasíláním informačních e-mailů s novinkami z Vlogy.tv a taky emailů s nabídkami a informacemi od partnerů Vlogy.tv. Nastavení zasílání můžete kdykoliv zrušit anebo změnit ve vašem uživatelském profilu v sekci „Možnosti“ anebo pomocí odkazu v patičce každého emailu, který od nás dostanete. 2. Registrace a bezpečnost profilu 1.1 Zavazujete se, že nebudete na Vlogy.tv zadávat žádné falešné informace o vlastní osobě a nebudete vytvářet profily pro cizí osoby bez jejich a našeho výslovného povolení. 1.2 Nevytvoříte si více jak jeden profil. Pokud deaktivujeme Váš profil, nevytvoříte si jiný bez předchozí konzultace s námi. 1.3 Nebudete využívat Váš Vlogy.tv profil pro vlastní nebo cizí obohacení (zveřejňování reklamy atd.). 1.4 Své osobní údaje a kontaktní informace profilu budete udržovat aktuální. 1.5 Zvolíte si rozumné heslo, které nebudete nikomu sdělovat. 1.6 Nebudete používat ochranné známky, logo a jiná označení Vlogy.tv v jakékoliv podobě ani jakákoliv další označení použitá na Vlogy.tv pro aktivity zde pořádané (např. označení rubrik, soutěží), bez předchozího písemného souhlasu z naší strany. Tento závazek se týká i použití mimo platformu Vlogy.tv. 1.7 Pokud si pro svůj profil vyberete název, který se kryje s jakýmikoliv aktivitami Vlogy.tv, našich komerčních partnerů, či je z nějakého důvodu nárokován třetí stranou (majitel ochranné známky, dříve existující kapela atd.), vyhrazujeme si právo Váš profil zrušit včetně odstranění všech na něm umístěných informací a obsahu a uvolnit jeho název k další registraci bez předchozího upozornění. 1.8 Kapelní profil, který nebude do půl roku po registraci splňovat stanovené podmínky pro aktivaci profilu, bude nenávratně smazán. 3. Ochrana osobních údajů dětí 3.1 Vlogy.tv není určen dětem do 13 let a na našem webu vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud zjistíme, že jsme nechtěně na našem webu obdrželi osobní údaje od návštěvníků mladších 13 let, údaje ze svých záznamů odstraníme. 4. Jak chráníme osobní údaje 4.1 Údaje, které poskytujete, chráníme administrativními, technickými a fyzickými opatřeními před náhodným, nezákonným či neoprávněným zničením, ztrátě, změně, přístupem, poskytnutím či použitím 5. Aktualizace našich Zásad ochrany osobních údajů 5.1 Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti publikací na tomto webu. Pokud web po jakékoli změně těchto Zásad ochrany osobních údajů i nadále používáte, představuje to přijetí této změny. Pravidelně si toto prohlášení čtěte, abyste si byli vědomi všech změn či aktualizací těchto Zásad ochrany osobních údajů. Datum účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů (a všech aktualizací) uvádíme v horní části těchto zásad. 6. Jak nás kontaktovat 6.1 Pokud máte jakékoli dotazy k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo pokud chcete, abychom aktualizovali údaje, které o vás či vašich preferencích máme, kontaktujte nás: Pošlete e-mail na adresu: info@vlogy.tv